1. ROČNÍK

Bežíme za tých, ktorí nemôžu

Za naše mamy, kamarátky, otcov, za pacientov, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

 

Prvý ročník behu chceme venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Našou snahou je vytvoriť pacientom príjemné prostredie pri podávaní ambulantnej chemoterapie zriadením Onkologického stacionára.

V priestoroch ambulantnej časti Onkologického pavilónu plánujeme vytvoriť novú časť oddelenia, kde v pohodlných kreslách, v príjemnej atmosfére a s láskavým personálom absolvujú podanie ambulantnej chemoterapie, biologickej, či hormonálnej liečby.

 

Ľudia, ktorí v niečo veria, dokážu fantastické veci. Všetci potrebujeme dôvod, prečo ráno vstať. Potrebujeme robiť nové veci, ktoré nás budú baviť a budú mať zmysel. Máme sny. Veríme im. Naplňte ich s nami. Finančné prostriedky získané z tohto podujatia využijeme na tento účel, výlučne pre našich pacientov.

Organizátor: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Spoluorganizátor: OZ STOPA, mesto Trebišov
Beh s cieľom podporiť „hobby bežcov“, našich pacientov, zaujímavo edukovať verejnosť a hlavne nezostať sedieť doma na gauči.

 • 14:15 hod. Štart detský beh
 • 15:00 hod. Śtart Run 3,5 km a Run 9 km
 • 16:30 hod. Vyhlasovanie víťazov

PROPOZÍCIE

Základné informácie o behu

Všetci účastníci podujatia štartujú na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

KEDY

sobota 25. apríla 2020, 14:00 – 17:00

ŠTARTOVNÉ A PLATBA

Deti do 17 rokov 2 €, Dospelí 6€ (online)
Deti do 17 rokov 6 €, Dospelí 12€ (v deň konania pretekov v hotovosti)

SPÔSOB MERANIA A VÝSLEDKY

Meranie časov, zostavenie štartovej a výsledkovej listiny zabezpečuje spoločnosť Bežecký Klub ZasRun Šarišské Bohdanovce

Výsledky budú zverejnené na www.bezimezatychktorinemozu.sk

ČASOVÝ PRIEBEH PODUJATIA

13:00 Prezentácia a registrácia pri Múzeu
14:15 Štart detský beh
15:00 Štart Run 3,5 km a Run 9 km
16:30 Vyhlasovanie víťazov

ODMEŇOVANIE VÍŤAZOV

Odmenení vecnými cenami budú prví traja pretekári vo všetkých kategóriách.

ČASOVÝ LIMIT

15 min. pre trať 350 m, 40 min. pre trať 3500 m, 80 min. pre trať 9000 m

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

V priestoroch štartu/cieľa

VIAC INFO

Všetko, čo potrebujete vedieť

Kategórie pre 9 km meraný beh

 • MJ juniori od 17 do 19 rokov (2001 – 2003)
 • MA muži 20-39 rokov (1981-2000)
 • MB muži 40-49 rokov (1971-1980)
 • MC muži 50-59 rokov (1961-1970)
 • MD muži 60 rokov a starší (1960 a starší)
 • ŽJ juniorky do 19 rokov (2001 – 2003)
 • ŽA ženy 20-39 rokov (1981-2000)
 • ŽB ženy 40-49 rokov (1971-1980)
 • ŽC ženy 50-59 rokov (1961-1970)
 • ŽD ženy 60 rokov a staršie (1960 a staršie)

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno, kategória, rok narodenia) v prihláške, štartovnej listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a stránke časomeračskej firmy. V priebehu pretekov budú zabezpečované dokumentačné a osobné fotografie slúžiace k propagácii podujatia, ako spomienka na preteky, k informovaniu verejnosti o akcii a pod. V prípade, že nesúhlasíte s uverejňovaním svojej fotografie, oznámte to priamo fotografovi.

Podmienky účasti

 1. Počet účastníkov je obmedzený. Organizátor môže rozhodnúť o predčasnom ukončení registrácie na základe naplnenia technicko – bezpečnostných limitov.
 2. Za platnú prihlášku možno považovať iba tú, ktorá obsahuje všetky povinné údaje, je podaná v určenom termíne a prihlasujúca má zaplatený štartový poplatok.
 3. Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku, vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s konaným pretekom.
 4. Zakazuje sa zbavovať sa odpadu na bežeckej trati mimo územia občerstvovacích staníc. Porušenie môže viesť k diskvalifikácii pretekára.
 5. Klasifikovaní budú len tí pretekári, ktorí absolvujú celú trať (350 m, 3,5 km, 9 km).
 6. Uhradené štartovné sa nevracia.
 7. Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a neprenosné na inú osobu.
 8. Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa platnej legislatívy ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie podujatia v ďalšom období tak, ako je uvedené v registračnom formulári.
 9. Pretekár bol oboznámený s časovým harmonogramom pretekov, ktorý je uvedený v propozíciách. Ak sa pretekár umiestni na stupňoch víťazov a nezúčastní sa vyhodnotenia pretekov, stráca nárok na vecnú cenu.

KONTAKT

Máte otázky? Ozvite sa nám!

Hlavný organizátor

Nemocnica s poliklinikou Trebišov a. s.
člen siete nemocníc Svet zdravia a. s.
Ul. SNP 1079/76
075 01 Trebišov

E-mail

info.beh@svetzdravia.com